Skip to main content
FilePdf

Provincie Antwerpen investeert meer dan 160.000 euro in leefmilieuprojecten

3 juli 2019 | De provincie zet sinds jaren sterk in op een beter leefmilieu. Voor het werkingsjaar 2019 - 2020 maakt ze € 167.475 vrij voor verschillende leefmilieuprojecten die ze samen met de Antwerpse Regionale Landschappen en Bosgroepen realiseert. De projecten zijn heel uiteenlopend: gaande van meer speelnatuur en speelbos, over maatregelen om soorten te beschermen, extra bosranden, hagen en heggen voor meer biodiversiteit, exoten bestrijden, speelplaatsen en zorginstellingen vergroenen …

Gedeputeerde van Milieu en Natuur Jan De Haes licht toe: “We werken aan een beter leefmilieu door in te zetten op verschillende facetten: we creëren meer groen en meer kansen om met natuur in contact te komen. Bosgroep Zuiderkempen plantte met de subsidie al 11.700 m bosranden aan en 1.486 kloempen (groepjes jonge bomen). We zetten ook in op biodiversiteit, door o.a. plant- en diersoorten te beschermen, en we verbinden onze versnipperde natuurgebieden zodat mens en dier ervan kunnen genieten.”


Een overzicht van enkele projecten die op de planning staan voor 2019 - 2020:


Regio Antwerpen:

 

 • Bij zorginstelling de Vrije Vlinder in Brasschaat komt een nieuwe buitenruimte met een boomgaard, hagen en heggen en een raster voor de dieren. Patiënten en bezoekers kunnen zo genieten van meer groen in hun buurt en van de positieve effecten van natuur op hun gezondheid.
 • In boscomplex de Boshoek (Hove, Lint, Boechout, Lier) beheren we invasieve exoten zoals Amerikaanse vogelkers en Amerikaanse eik en planten we nieuw bos aan voor meer biodiversiteit.
 • Op het Domein Krabbels, in Zandhoven, herstellen we o.a. rietkragen en dijken. Dit om het habitat van de Roerdomp, een Europees beschermde soort, te herstellen en om kansen te creëren voor Provinciale Prioritaire Soorten zoals de kleine modderkruiper, rivierdonderpad en roodborst.
 • De bossen van Zoersel en Schilde (Boscomplex Halse Hoek) worden omgevormd tot sterkere en duurzamere bossen. Er worden exoten beheerd, kloempen aangeplant (groepjes jonge bomen waaruit later één sterke toekomstboom groeit) en een bosrandactie gehouden.

Regio Mechelen:

 

 • In Hombeek ondersteunen we het steenuilenproject: de leerlingen van de tuinbouwschool in Mechelen (PTS) maken er nestkasten voor de uilen, die nadien op strategische plaatsen worden opgehangen.
 • In Hemiksem komt een nieuw speelbos en een speelweide. Belanghebbenden krijgen de kans om mee te denken over de invulling via een participatietraject. In de loop van volgend jaar wordt een ontwerp uitgetekend en gerealiseerd.
 • In Puurs-Sint-Amands komt een nieuwe vleermuistoren voor vleermuizen die moeten uitwijken door verbouwingen van enkele oude hoeves. Ook de verblijfplaats van de vleermuizenkolonie in de Sint-Pietersburcht wordt verbeterd: er komen o.a. meer invliegopeningen en mogelijkheden voor de dieren om aan te hangen.
 • Het Heilig-Hartinstituut in Heist-op-den-Berg krijgt een groene speelplaats. Er komen biodiverse klastuintjes, een rustige zithoek met een klimboom, een buitenklas/amfitheater, een speelberg en wilgenhutten.

 

Regio Turnhout:

 

 • De 12 gerenoveerde kapelletjes in de regio rond Dessel krijgen nieuwe beplanting. Samen met een gespecialiseerde herboriste werd een plantenlijst opgesteld bestaande uit Mariakruiden. De planten en kruiden hebben naast een cultuurhistorische waarde ook een biodiversiteitswaarde: ze dienen als nectar- en voedselbron voor vlinders en insecten.
 • In het noorden van de Kempen wordt gewerkt aan biodiverse bossen door middel van een bosrandactie. Privéeigenaars die willen aanplanten, kunnen plantsoen aankopen aan 40% van de kostprijs. Zo worden ze gestimuleerd om inheems plantsoen aan te planten, een grote ecologische meerwaarde.
 • Ter hoogte van Vorselaar en Herentals komt een nieuwe wandelbrug over de Aa. De brug zal wandelknooppunt 25 en 97 van het wandelknooppuntennetwerk verbinden. Zo kunnen wandelaars de Aa gemakkelijker oversteken en de streek beter verkennen en beleven.
 • In de Zuiderkempen werken we aan de verjonging van de bossen door nieuwe kloempen (groepjes jonge bomen waaruit later één sterke toekomstboom groeit) en bosranden aan te planten.
 • Bij Freinetschool ‘De Vlindertuin’ in Lille leggen we een moestuin, fruitbomen en bloemenperkjes aan. Exoten worden vervangen door inheemse struiken, goed voor de biodiversiteit. De schooltuin wordt in de weekends en schoolvakanties opengesteld zodat iedereen ervan kan genieten.

PRAKTISCHE INFO

Meer weten?

www.regionalelandschappen.be

www.bosgroepen.be

PERSINFO & INTERVIEWS

Beleidsverantwoordelijke:
Jan De Haes, N-VA, gedeputeerde bevoegd voor Milieu en Natuur
Perscontact: Helke Verdick
T 03 240 58 95, M 0484 09 05 97
E
helke.verdick@provincieantwerpen.be

Dienst:
Marijke Aps, consulent communicatie, dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid
T 03 240 63 32

E marijke.aps@provincieantwerpen.be