Skip to main content
FilePdf

Provincie Antwerpen legt ingebuisde Maasbeek open in Ranst

3 oktober 2022 | Parallel aan de Bredabaan, ter hoogte van het water-link productiecentrum, stroomt de Maasbeek in een smalle berm. De waterloop is hier over een lengte van 170m ingebuisd. De provincie Antwerpen gaat die inbuizing verwijderen. Het gebied staat als overstromingsgevoelige zone bekend. De werken duren een 20-tal dagen maar brengen geen grote hinder voor de buurt met zich mee.

De bestaande koker wordt niet alleen opgebroken; de waterloop wordt ook in een open, bredere, bedding aangelegd. Hierdoor verhoogt plaatselijk de buffercapaciteit van de beek en wordt de overstromingsproblematiek grotendeels opgelost. Door de inbuizing weg te nemen kan het water ook beter in de grond infiltreren om zo droogte tegen te gaan.

Jan De Haes, gedeputeerde voor integraal waterbeleid, vult aan: “Open ruimte is schaars in dichtbevolkte gebieden, en niet altijd gemakkelijk in te zetten voor waterbeleid. Waar vroeger de waterlopen natuurlijk konden overstromen, is de ruimte nu vaak voor andere menselijke functies ingenomen. De klimaatverandering drukt ons met de neus op de feiten. Gelukkig hebben we voor de Maasbeek wel ruimte ter beschikking gekregen. De provincie Antwerpen is de beheerder van de onbevaarbare waterlopen, en heeft als taak het water in goede banen te leiden.”

Leuk weetje: de provincie gaat de afsluiting van het waterproductiecentrum van water-link verder van de waterloop plaatsen. Zo komt er een brede groene corridor vrij die het landschap voor migrerende dieren minder versnipperd maakt. ANB heeft verderop op de brug over het Albertkanaal in de vallei van het Schijn een ecopassage aangelegd. Deze sluit nu mooi aan bij het nieuw aangelegde stukje blauw-groene natuur

Maasbeek Ranst

Praktisch

De werken starten op woensdag 5 oktober en zullen waarschijnlijk 20 werkdagen duren. Het werfverkeer zal geen grote hinder voor de omwonenden veroorzaken. De werken worden uitgevoerd door Willems. De kostprijs bedraagt 101.246,94 €.