Skip to main content
FilePdf

Provincie Antwerpen maakt van Rodeloop een betere thuis voor kleine modderkruiper en rivierdonderpad

24 september 2021 | De Rodeloop in Kasterlee is een bijzondere waterloop door de zeldzame aanwezigheid van de kleine modderkruiper en binnenkort ook de rivierdonderpad. Om hun levenskansen te vergroten, start de provincie nog deze maand met werken aan de beek. Zo komt er een vispasseerbare helling in plaats van een houten stuw en zal de nieuwe meanderende zomerbedding voor meer variatie in stroming en diepte zorgen. 

De Rodeloop is een zijloop van de Wamp. Ook dat is een ecologische waardevolle waterloop die inmiddels visvriendelijk werd gemaakt. Vissen proberen van daaruit via verschillende zijlopen hogerop te geraken om betere plekjes te vinden om te paaien, te rusten of voedsel te vinden. Maar in de Rodeloop loopt het nog strop, met name door een stuwtje net afwaarts de straten Bushagen-Vorsel in Kasterlee.

Stuw verdwijnt en maakt plaats voor een vispasseerbare helling

De provincie gaat de stuw nu uitbreken. Vanaf de stuw zal de bodem langzaamaan richting monding van de Mostenloop hellend oplopen tot het oude stuwpeil. Hiervoor moet eerst een slibruiming gebeuren. Vervolgens wordt met betere grond de beekbodem verhoogd. Daar komt een smalle geul die als zomerbed functioneert om bij zeer lage debieten toch genoeg stroming en zuurstof te voorzien. De bestaande breedte van de waterloop blijft gelijk; zo zal ze als winterbed bij hoge debieten nog steeds volledig onder water staan. In het smalle meanderende zomerbed zullen dood hout en/of takkenbussels zorgen voor meer structuur, maar ook voor extra schuilgelegenheid voor vissen.

Gedeputeerde Jan De Haes vult aan: “Een private eigenaar heeft in het opwaartse projectgebied ook een perceel ter beschikking gesteld voor een natuurvriendelijke overstroombare oever die geschikt is voor zowel natte als droge omstandigheden. In deze oever zal een diepere paaiplaats zorgen dat ook bij lage debieten een zeker waterpeil beschikbaar blijft.”

 

Ruwe stuw - rode loop

                               De ruwe stuw en het bijhorende hoogteverschil maken het de vissen erg moeilijk

Weten wie zwemt

Voor de werken starten, zal de nieuwe provinciale hydrobioloog Chris Van Liefferinge op maandagvoormiddag 27 september een visonderzoek uitvoeren. Zo kunnen we dan enkele jaren na de werken met een nieuw visonderzoek het effect van onze werken meten. Het visonderzoek is tegelijk ook een visredding: de vissen worden overgebracht naar een andere plek in de waterloop.