Skip to main content
FilePdf

Provincie Antwerpen is SDG Pioneer

29 juni 2022 | Op 29 juni ontvingen eerste gedeputeerde Luk Lemmens en griffier Maarten Puls uit handen van Peter Wollaert (CIFAL) namens de Verenigde Naties de erkenning als SDG Pioneer. Deze beloning komt er omdat de provincie Antwerpen heel wat stappen heeft gezet met de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of SDG’s.

De provincie slaagt er immers in om in alle onderdelen van het bestuur met de SDG’s te werken. Het gaat hierbij om concrete keuzes en acties van de provincieraad en de deputatie, maar ook van alle medewerkers. Grote en kleine keuzes dus, vanuit alle hoeken van de organisatie!

“Onze recente personeelsbevraging maakte duidelijk dat het werken aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen of SDG’s onze provinciale medewerkers motiveert en verbindt. Dat bevestigt dat onze keuze om werk te maken van de SDG’s de juiste is”, stelt eerste gedeputeerde Luk Lemmens.

Concrete acties van de provincie Antwerpen zijn onder andere:

  • Met het provinciehuis en vele andere provinciegebouwen toont de provincie zich een duurzame bouwheer. Met de keuzes om de fietsparking te delen met buurtbewoners en van het park rond het provinciehuis een ontmoetingsplek te maken ging men nog een stap verder. 
  • De provincie maakte een ambitieus klimaatplan (www.planvandaag.be) en ondersteunt lokale besturen om mee de SDG’s te realiseren. 
  • De provincie kiest voor een duurzaam aankoopbeleid, ook inzake ICT, en deelt ook hier haar expertise met lokale besturen.   
  • De provincie stimuleert de medewerkers om zich duurzaam naar het werk te verplaatsen, legt fietsostrades aan en stimuleert bedrijven om het woon-werk verkeer te verduurzamen. 
  • De provincie biedt kwalitatief technisch onderwijs aan, op maat van de arbeidsmarkt, en doet ook extra inspanningen om het betaalbaar te houden. 
  • De provincie ondersteunt innovatie in de landbouwsector en de zorgsector

Deze aanpak van de provincie Antwerpen wordt ook door de Verenigde Naties gesmaakt. Peter Wollaert, UNITAR fellow en algemeen directeur CIFAL Flanders stelt: “De Provincie Antwerpen is een schoolvoorbeeld van het organisatiebreed werken met de SDG’s om te komen tot een impactvolle duurzaamheidstransitie, intern en maatschappelijk." Alex Mejia, director UNITAR voegt hieraan toe: "De Provincie Antwerpen is een geëngageerde co-realisator van de 17 werelddoelen en verdient het om het UNITAR SDG Pioneer-certificaat te ontvangen."

Peter Wollaert, Gedeputeerde Lemmens en griffier Maarten Puls