Skip to main content
FilePdf

Provincie Antwerpen trotse Fair Trade Provincie!

29 maart 2023 | Provincie Antwerpen blijft inzetten op fair trade en stimuleert de Antwerpse lokale besturen om hetzelfde te doen. Met succes, via de laatste Fair-O-Meter (februari 2023), uitgaande van de campagne FairTradeGemeente/Provincie, herbevestigden talrijke Antwerpse steden en gemeenten hun engagement voor eerlijke handel.

Toen de provincie Antwerpen in 2011 de titel ‘Fair Trade Provincie’ kreeg, hield dit in dat we toen al faire koffie en overige eerlijke producten aankochten, meer dan 70% van de Antwerpse lokale besturen stimuleerden om in te zetten op fair trade en ook focusten op korte keten producten. Dit vanuit de afweging: ‘kies eerst voor lokaal & duurzaam, als dit niet of te weinig voorhanden is, kies dan voor fair trade’. Zowel faire als korte keten producten garanderen immers dezelfde duurzame principes: een eerlijke prijs voor de producent, respect voor milieu & dier en aandacht voor sociale rechten.

“Deze provinciale inzet is de voorbije 12 jaar niet alleen behouden, maar ook sterk gegroeid. Momenteel hebben we dan ook heel wat gerealiseerd waar we terecht fier op mogen zijn”, zegt gedeputeerde Luk Lemmens, bevoegd voor Mondiaal Beleid. Zo bieden de provinciale diensten en instellingen, naast eerlijke koffie, ondertussen heel wat andere faire en korte keten items aan als thee, fruitsap, fruit, chocolade, koekjes en nog veel meer. Gedeputeerde Luk Lemmens: “Liefst 93% van de provinciale entiteiten koopt minstens 3 van deze producten aan. Daarnaast zetten inmiddels maar liefst 60 van de 69 Antwerpse steden en gemeenten, een mooie 87%, zich in voor fair trade en de korte keten, wat van onze provincie een absolute koploper maakt!”

Fair Trade en de SDG’s, een ideale combinatie

De inzet rond ‘Fair Trade Provincie’ past in het beleid van de provincie Antwerpen waarbij de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) een rode draad vormen bij beleidsbeslissingen. Duurzaamheid is een kernwaarde in het bestuursakkoord, de organisatie, dagelijkse werking en beslissingen van het Antwerpse provinciebestuur.

Via ‘Fair Trade Provincie’ wordt direct ingezet op de SDG 2 geen honger, SDG 8 waardig werk en economische groei, SDG 12 verantwoorde consumptie en productie, SDG 13 klimaatactie en SDG 17 partnerschap om doelstellingen te bereiken.

“De realisaties inzake fair trade en korte keten producten zijn dan ook een provinciebreed verhaal van vele betrokken beleidsdomeinen en medewerkers. Allen verdienen hiervoor een dikke pluim! Daarenboven is het organisatiebreed delen van expertise sowieso een enorme meerwaarde. Zo’n samenwerkingen leiden tot sterke resultaten”, meldt gedeputeerde Luk Lemmens.