Skip to main content
FilePdf

Provincie Limburg investeert 1,5 miljoen in nieuw belevingscentrum 'Graven van Loon'

11 januari 2022 | De stad Borgloon gaat een belevingscentrum realiseren om het rijke verleden van het graafschap Loon en de provincie Limburg te ontsluiten voor het brede publiek. Borgloon kan hiervoor rekenen op een investeringssteun van ruim 1,5 miljoen euro van de provincie Limburg. “Onze investeringsimpuls moet helpen een nieuwe sterke erfgoed-toeristische trekpleister te ontwikkelen. Niet alleen voor Haspengouw, maar gezien het historische belang van Loon voor heel Limburg”, motiveert gedeputeerde van Erfgoed Igor Philtjens.

Graven van Loon

In het totaal zal het ‘Belevingscentrum Graven van Loon’ 4,2 miljoen euro kosten. Naast die grote brok provinciale steun zal ook het agentschap Onroerend Erfgoed 600.000 euro uittrekken voor de restauratie van twee vlak bij elkaar gelegen kapellen aan de Graethempoort: de middeleeuwse begijnhof- of Graethemkapel en de neogotische kapel. Die historische plek wordt het hart van het belevingscentrum.

Een nieuwbouw zal dienst doen als onthaalruimte. “Aan de achterzijde van de neogotische kapel paalt een niet-beschermde aanbouw die in slechte staat is. Die zal worden gesloopt en plaatsmaken voor een nieuwbouw. De twee beschermde kapellen zijn immers te beperkt in ruimte om ook nog eens als onthaalruimte te functioneren”, duidt burgemeester Eric Awouters.

Naast het oudste geschiedkundig werk over het graafschap Loon, de Historiae Lossensis van Johannes Mantelius, toont het belevingscentrum een introductiefilm die de bezoekers laat kennis maken met de graven van Loon en brengt het belevingscentrum de macht van de graven van Loon in de Benelux en Duitsland en de religieuze erfenis in kaart.

Borgloon kiest uitdrukkelijk voor de term belevingscentrum in plaats van museum. “Bij een museum wordt al snel gedacht aan een statische opstelling”, vindt burgemeester Awouters. “Maar we willen gezinnen met kinderen aantrekken, die moet je extra beleving geven, bijvoorbeeld met video’s of virtual reality.”

“Het belevingscentrum, dat in het najaar van 2023 de deuren zal openen, moet een toegangspoort worden om bezoekers warm te maken en op weg te zetten om verder op ontdekking te gaan in Limburg en kennis te maken met het verleden van de provincie,” aldus gedeputeerde Philtjens.

Subsidies voor onderscheidende investeringsprojecten onroerend erfgoed

Onderscheidende investeringen in het Limburgs onroerend erfgoed met een publieke en bovenlokale hefboomfunctie zoals het belevingscentrum ‘Graven van Loon’ kunnen rekenen op een financiële impuls van de provincie Limburg. “Met de provinciale impuls zorgen we ook voor een maatschappelijke, culturele en economische meerwaarde. Het erfgoed levert zo een bijdrage aan een sterker bewustzijn van ons verleden. De impulsfinanciering zorgt daarenboven voor de realisatie van nieuwe toeristische producten met positieve economische effecten voor het Limburgs toeristisch ondernemerschap”, stelt gedeputeerde Igor Philtjens.

Lokale overheden, autonome gemeentebedrijven, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en kerkfabrieken, vzw’s en feitelijke verenigingen kunnen hiermee tot 60% van de kosten van het project laten financieren.

Het volledige subsidiereglement kan je hier nalezen. Meer informatie over de subsidieregeling kan je bekomen bij het Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed tel. 011 23 75 75 - pcce@limburg.be.