Skip to main content
FilePdf

Provincie West-Vlaanderen installeert eerste fietstelzuil op het Guldenspoorpad

De Provincie West-Vlaanderen heeft op dinsdag 21 april een eerste fietstelzuil geïnstalleerd op het Guldenspoorpad, om al het recreatieve en functionele fietsverkeer precies te tellen.

Gegevens in kaart brengen

De eerste telzuil staat op het Guldenspoorpad, op de fietssnelweg F45 die Kortrijk met Gent verbindt. Sensoren in het wegdek detecteren meteen elke fietser die passeert. De telzuil stuurt onmiddellijk de cijfers door naar een softwareplatform van de Provincie West-Vlaanderen zonder dat iemand nog ter plaats moet gaan om te controleren. Een zonnepaneel voorziet de teller van duurzame elektriciteit.

De fietstelzuil kreeg de huisstijl van de fietssnelwegen van de vijf Vlaamse Provincies mee. Op die manier wordt de herkenbaarheid van de snelwegen ook verhoogd.

 Resultaten

Dankzij de telzuil kan de Provincie precies monitoren hoeveel fietsers er passeren. Met die cijfers wil de Provincie nagaan of investeren in fietsassen en –snelwegen ook zorgt voor een effectieve toename van het fietsverkeer. Zo kunnen ook initiatieven als de ‘De Testkaravaan komt er aan!’ gemonitord worden. De cijfers moeten ook aantonen waar assen en snelwegen verder geoptimaliseerd kunnen worden.

 Uitrollen

Een fietstelzuil kost 11.665 euro. Het is de bedoeling dat er binnenkort nog zuilen worden geplaatst langs de provinciale groene assen die deel uitmaken van het netwerk van fietssnelwegen. Zo komen er binnenkort nog telzuilen langs de Noorweegse Kaai aan de Damse Vaart en ook op de Vrijbosroute.

 

Verantwoordelijke gedeputeerde:

Jurgen Vanlerberghe, gedeputeerde voor mobiliteit