Skip to main content
FilePdf

Provincies nodigen Vlaamse parlementsleden uit voor een Werkbezoek aan een Maatwerkbedrijf

Op 22 februari, ongeveer 2 maanden na het in voege treden van het decreet 'Collectief maatwerk', bezochten meer dan 20 Vlaams Parlementsleden een maatwerkbedrijf in Vlaanderen. Op initiatief van de vijf Vlaamse provincies en de VVP zette in elke provincie één maatwerkbedrijf de deuren open. Met deze werkbezoeken zetten de Vlaamse provincies de economische en maatschappelijke meerwaarde van de maatwerkbedrijven in de verf.

Economische meerwaarde

En of de Vlaamse maatwerkbedrijven hun meerwaarde bewijzen. We mogen aannemen dat de helft van de Vlaamse bedrijven samenwerkt met een maatwerkbedrijf (cf. verankeringsstudie van de maatwerkbedrijven in West-Vlaanderen). "Als je weet dat de helft van de bedrijven in Vlaanderen samenwerkt met een maatwerkbedrijf, besef je al snel dat de maatwerkbedrijven zorgen voor een sterke economische, maar ook maatschappelijke return", stelt Ann Schevenels, gedeputeerde voor economie in Vlaams-Brabant en voorzitter van de Vereniging van de Vlaamse Provincies (VVP).

Investeren in maatwerkbedrijven zorgt dus inderdaad niet enkel voor een duidelijke maatschappelijke winst, maar ook voor een belangrijke economische return. Meer nog, netwerkfederatie SST (Samen Sociaal Tewerkstellen) berekende een terugverdieneffect van 12.228 EUR per jaar voor onze samenleving per individu tewerkgesteld in een maatwerkbedrijf. De kost van een werkloosheidsvergoeding valt weg, medewerkers genieten een hoger inkomen, dragen bij aan de belastingen en kunnen zelf weer bestedingen doen in onze economie.

Werkbezoek Vlaamse Parlementsleden

Om onder meer de Vlaamse parlementsleden meer vertrouwd te maken met deze economische meerwaarde van de maatwerkbedrijven, nodigden de vijf Vlaamse provincies de parlementsleden, provincieraadsleden en de pers uit om een bezoek te brengen aan een maatwerkbedrijf. Onder de meer dan 120 aanwezigen waren uiteindelijk 24 parlementsleden, tientallen provincieraadsleden, leden van de Vlaamse en provinciale administraties, vertegenwoordigers van lokale besturen, afgevaardigden van de netwerkfederaties en leden van de pers.

Bezoekers werden op de vijf locaties - één per provincie - ontvangen door één of meerdere gedeputeerde(n), ze kregen van de provinciale medewerkers een woordje uitleg over het economische belang van de maatwerkbedrijven en hun plaats in de Vlaamse economie, om vervolgens in de respectievelijke maatwerkbedrijven te worden rondgeleid.

Vijf maatwerkbedrijven, één in elke provincie

De vijf zeer verschillende maatwerkbedrijven waar de parlementsleden terecht konden, gaven een zeer breed beeld van de diversiteit van het maatwerk in Vlaanderen en de veelheid aan sectoren waarin de maatwerkbedrijven een belangrijke schakel vormen.

In de provincie Antwerpen was men welkom in AROP vzw, dat werk verschaft aan 219 werknemers met een arbeidsbeperking, omkaderd door 35 medewerkers. De vestiging in Wilrijk beschikt over 8500 m2 gemoderniseerde werkplaatsen: een machinepark, opslagplaatsen, kantoren en 2000 m2 gekoelde ruimte voor opslag, verpakking, en de verwerking van open en gesloten voeding. AROP is gespecialiseerd in assemblage, verpakking, montage en sorteren voor verschillende opdrachtgevers.

Werkbezoek AROP

De parlementsleden leerden onder meer dat in maatwerkbedrijven ook zeer gespecialiseerde arbeid wordt verricht: zo is AROP onder meer assembleur van de schokdempers in enkele van de nieuwste Audi-types.

De provincie Limburg verwelkomde de ingeschreven parlementsleden in De Springplank vzw, dat in diverse domeinen als 'zelfsturende organisatie' werk biedt aan een 200-tal medewerkers. De gedrevenheid van de medewerkers vertaalt zich in een zeer nauwe betrokkenheid met het bedrijf en de flexibele inzet van het aanwezige talent in kringloopactiviteiten, fietspunten, fietsassemblage enz.

Werkbezoek De Springplank

In Vlaams-Brabant kon men een bezoek brengen aan de enclave van TWI bij LSG Sky Chefs. TWI biedt een breed gamma aan diensten, steeds op maat van én de klant én de 180 medewerkers: of het nu gaat om productie, scanning, mailing of verpakking, groendienst of handverwerking. TWI werkt hoofdzakelijk in onderaanneming voor bedrijven, zowel in eigen ateliers als in enclave. Een succesvol voorbeeld van deze in house werking is de reeds 19 jaar durende samenwerking met LSG Sky Chefs.

Werkbezoek Vlaams-Brabant

Deze dochteronderneming van Lufthansa AG is 's werelds grootste aanbieder van catering voor treinen en vliegtuigen. Sinds 2020 is LSG actief op de luchthaven van Zaventem, waar het 457 werknemers tewerkstelt. De enclavegroep van TWI is dus een essentieel onderdeel van een groot, multinationaal bedrijf.

In Oost-Vlaanderen zette de afdeling W-pharma van het maatwerkbedrijf Wase Werkplaats de deuren open. Met 750 medewerkers is dit bedrijf een belangrijke werkgever in het Waasland. W-pharma richt zich op het verpakken en labelen van producten voor de farmaceutische en zorgsector. Deze nieuwe farma-site van 5000 mheeft de grootste cleanroom in heel Vlaanderen. De technische divisie in Zele biedt o.a. labeling, assemblage en montage aan van diverse producten uit de maakindustrie. De groenafdeling, W-green, bedient openbare besturen en grote bedrijven vanuit de divisies Beveren en Zele. Daarnaast werkt de organisatie ook in enclave bij diverse bedrijven.

Werkbezoek Wase Werkplaats

Vzw Footstep in West-Vlaanderen is met 600 medewerkers een belangrijke werkgever in de Brugse regio. Footstep is - zowel op haar eigen locatie als in enclave bij de klant - actief in het afvullen en verpakken van (bio)food, verpakken van non-food, behandelen van mailing. Het doet ook (elektro-)montage, produceert metaaldraadartikelen, doet allround groenbeheer en biedt schoonmaak- en poetsdiensten aan; het verzorgt schilderwerken, zorgt voor de goede werking van de cafetaria's van kinderboerderijen in Brugge en Torhout; het staat in voor de goede werking van het restaurant, de tearoom en de seminaries in Hotel 'T Roodhof in Oostkamp; de medewerkers zorgen voor de bereiding van droge en verse kruiden voor De Kruiderie in Beernem; en daarnaast staat Footstep ook NorthSea Deluxe bij voor de behandeling van handgepelde grijze en noordse garnalen. 

Werkbezoek Footstep

Zo eist ook Footstep een belangrijke economische positie op in verschillende sectoren en is het als economische partner breed gekend in de regio. De Vlaamse Parlementsleden konden die stevige economische verankering van de Vlaamse maatwerkbedrijven vanop de eerste rij aanschouwen: het evenement was dan ook absoluut geslaagd, zowel voor de organisatoren, als voor de hele sector.