Skip to main content
FilePdf

Red de biodiversiteit, samen en nu!

27 mei 2020 | Provincie Antwerpen ondersteunt nieuwe nationale campagne #SamenVoorBiodiversiteit

Op de Dag van de Biodiversiteit lanceren meer dan veertig organisaties, waaronder provincie Antwerpen, een nieuwe communicatiecampagne voor de biodiversiteit. Samen vormen ze de beweging #SamenVoorBiodiversiteit.

Jan De Haes, gedeputeerde voor Milieu en Natuur over het provinciale biodiversiteitsbeleid: “De provincie Antwerpen creëert heel bewust ruimte voor water en natuur. Op een ecologische wijze zetten we in op het herstel van natuurlijke beekvalleien. We herstellen en bewaren de waterhuishouding zodat fauna en flora terug volop hun werk kunnen doen. Zo creëren we een grotere biodiversiteit. Ook grondaankopen voor de aanleg van overstromingsgebieden horen daarbij. We herstellen de natuurhuishouding in minimum drie beekvalleien in de provincie deze legislatuur en voeren verschillende ecosysteemherstelprojecten uit. “

Bio

Foto: Provincie Antwerpen creëert heel bewust ruimte voor water en natuur. Zo krijgen o.a. deze vier beschermde vissoorten meer kansen.

Copyright: provincie Antwerpen

Waarom deze beweging?

De voorbije 40 jaar stierf zo’n 60% van alle wilde dieren op onze planeet uit. De oorzaken? Vernietiging van hun habitat, verstedelijking, overexploitatie van hulpbronnen, industriële veeteelt en overconsumptie. En dit proces blijft versnellen. Als we niets veranderen, zal in 2050 slechts 10% van de natuur aan menselijke activiteit zijn ontsnapt. En dat is te weinig om dieren, planten en hun leefomgeving te beschermen.

Nochtans gaan het verlies aan biodiversiteit, de klimaatverandering en het welzijn van de mens hand in hand. De achteruitgang van de biodiversiteit brengt ons leven als mens in gevaar. Biodiversiteit kan een oplossing zijn, niet alleen om de klimaatverandering aan te pakken maar ook om onze gezondheid te verbeteren. Denk maar aan bossen en oceanen: zij nemen grote hoeveelheden CO2 op. En in de natuur worden nog heel wat geneesmiddelen ontdekt.

#SamenVoorBiodiversiteit

De beweging #SamenVoorBiodiversiteit wil een antwoord bieden aan de dringende nood aan aandacht voor onze biodiversiteit. Door actie te ondernemen, kunnen we onze gewoonten veranderen en duurzame productie- en consumptiepatronen stimuleren. Om de trend te kunnen keren, moeten we aan de slag gaan, samen en nu! De beweging wil concrete verandering teweegbrengen en een vaste waarde worden om beslissingen te kunnen beïnvloeden. De volgende conferentie van de partijen bij het Verdrag inzake biologische diversiteit van de Verenigde Naties in 2021 in China zal beslissend zijn. Verschillende leden van de beweging zullen namelijk het Belgische standpunt tijdens deze ‘COP Biodiversiteit’ coördineren en verdedigen. Als Belgische leider in expertise rond biodiversiteit verzamelt de beweging op www.samenvoorbiodiversiteit.be eenvoudige, individuele of gezamenlijke acties en tips.

Beleidsverantwoordelijke:

Jan De Haes, N-VA, gedeputeerde bevoegd voor Milieu en Natuur
Perscontact: Helke Verdick
T 03 240 58 95, M 0484 09 05 97
E
helke.verdick@provincieantwerpen.be

Voor uitleg over de campagne en de beweging #SamenVoorBiodiversiteit:

Marc Peeters, expert biodiversiteit, Nationaal knooppunt biodiversiteit

M 0474 56 46 11

E marcpeeters@naturalsciences.be

Meer informatie over het provinciale biodiversiteitsbeleid op:

https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dlm/biodiversiteit.html

https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dlm/dienst-integraal-waterbeleid/projecten.html


Dossier en informatiemateriaal:
https://drive.google.com/drive/folders/1yGHvYwBN5meVzWVW4BeqRTrADsLP3wzu?usp=sharing