Skip to main content
FilePdf

Schelde Delta gaat voor UNESCO Geopark erkenning

2 december 2022 | Vandaag dient het grensoverschrijdende Geopark Schelde Delta officieel haar kandidatuur in bij UNESCO om erkend te worden als UNESCO Global Geopark. Drie Vlaamse provincies, twee Nederlandse provincies, én meer dan 130 partners zetten samen hun schouders onder dit lijvige dossier waarin de unieke geologische, ecologische en cultuurhistorische waarden van het gebied worden benadrukt, alsook de lessen die hieruit getrokken worden voor het omgaan met de klimaatuitdaging.

Een UNESCO-label opent deuren naar internationale aandacht en wetenschappelijk onderzoek, versterkt de regionale profilering en biedt een nieuwe dimensie in het toeristisch en recreatief aanbod. Het behalen van het keurmerk brengt geen extra bescherming en of verplichtingen met zich mee. Met zijn 5.500km² grote oppervlakte zou het meteen een van de grootste geoparken ter wereld worden.

Estuarium met Schelde als blauwe draad
Het Schelde Delta gebied beslaat naast delen van de provincie Antwerpen ook de provincie Zeeland, het westelijk deel van de provincie Noord-Brabant in Nederland en delen van West- en Oost-Vlaanderen in België.

Omwille van de getijdenwerking van de Noordzee is deze delta wetenschappelijk gezien een estuarium: een gebied waar eb en vloed duwen en trekken aan de loop van de Schelde, en waar zout water en zoet water in elkaar overlopen. Het is een landschap van afwisselend zand- en kleilagen, hoger en lager gelegen gebieden en veel verschillende sferen, die allemaal werden gevormd door de rivier en de zee. Ook zijn er overal sporen te zien van hoe de mens in de loop van de tijd heeft gewerkt met en tegen het water: verdronken dorpen bijvoorbeeld of een getijdenmolen. De Schelde vormt de ‘blauwe draad’, de levensader van het gebied, die waardevol is voor natuur, cultuur en economie.

Het ecologisch waardevolle Schelde Delta gebied verdient de internationale erkenning van UNESCO. Die erkenning zorgt ervoor dat we beter samenwerken om het geologisch erfgoed, de cultuurhistorie en de natuurwaarden te behouden en ontsluiten.

Kathleen Helsen, gedeputeerde voor Internationale Samenwerking bij de provincie Antwerpen: “We vertrekken vanuit het rijke verleden van de Scheldevallei als inspiratie voor de toekomst. Dat is precies waar het om draait bij het behalen van het UNESCO-keurmerk.”