Skip to main content
FilePdf

Spit het verleden onder je voeten uit tijdens de Archeologiedagen!

6 oktober 2020 | Tijdens de Archeologiedagen, op 9, 10 en 11 oktober 2020, zorgen 76 organisatoren voor meer dan 80 heel diverse activiteiten over heel Vlaanderen waarin het brede publiek – van archeologiefanaat tot nieuwsgierige – alle facetten van archeologie kan uitspitten.

Tijdens de Archeologiedagen, op 9, 10 en 11 oktober 2020, zorgen 76 organisatoren voor meer dan 80 heel diverse activiteiten over heel Vlaanderen waarin het brede publiek – van archeologiefanaat tot nieuwsgierige – alle facetten van archeologie kan uitspitten. Het is de derde keer dat de Archeologiedagen georganiseerd worden door de provincies en het Forum voor Vlaamse Archeologie. Nieuw dit jaar zijn de (digitale) activiteiten die je ook van thuis uit kunt doen. 

Corona zorgt voor een bijzondere editie van de Archeologiedagen

Kort na de vorige succesvolle editie – met 27.000 bezoekers en ongeveer 90 activiteiten – bundelen de Vlaamse provincies, de Vereniging van de Vlaamse Provincies (VVP) en het Forum voor Vlaamse Archeologie (FVA) opnieuw hun krachten om deze derde editie op poten te zetten. Met de Archeologiedagen willen ze een antwoord bieden op de interesse die er bij veel mensen is voor archeologie en zo ook het draagvlak ervoor in Vlaanderen versterken.

Het coronavirus stak ook stokken in de wielen van de organisatie van de Archeologiedagen, maar uitstel was gelukkig geen afstel. Dankzij het succes van vorig jaar en de passie en creativiteit van alle organisatoren, werd de geplande editie in mei uitgesteld naar het najaar. Uiteraard met een programma dat rekening houdt met alle coronamaatregelen.

Deze derde Archeologiedagen zijn dus een bijzondere editie. Er zijn traditionele, maar ook innovatieve activiteiten die je individueel, in een kleine groep, thuis of buitenshuis kan beleven. En ook in digitale vorm valt er heel wat te spitten in ons verleden. Kijk voor het gehele programma op www.archeologiedagen.be. 

Archeologiedagen toont het belang van het provinciale erfgoedbeleid

Met de Archeologiedagen tonen de provinciebesturen dat publiekswerking en sensibilisering rond onroerend erfgoed in hun DNA zit. Omdat erfgoed dankzij de beleving steeds opnieuw betekenis krijgt, ook voor de volgende generaties, en iets vertelt over onze identiteit, is het verzamelen van mensen/publiekswerking rond erfgoed voor de vijf provincies een prioriteit. Ze doen dit via nieuwemediatoepassingen, nieuwe ontsluitingsvormen, actieve en persoonlijke participatie en met inhoudelijke, logistieke en financiële ondersteuning.

Luk Lemmens, gedeputeerde bevoegd voor Erfgoed, is dan ook enthousiast over deze editie van de Archeologiedagen: “De provincie Antwerpen zet tijdens deze archeologiedagen bewust in op onze jongeren. We lanceren een educatief pakket dat leerlingen uit het 4e, 5e en 6e leerjaar laat kennismaken met archeologie, een bijkomend pakket leert hen meer over het tijdperk van de Merovingers. Op vrijdag maken de klassen van de Gemeentelijke Lagere Scholen van Ranst in primeur kennis met deze lesmodules en gaan ze er praktisch mee aan de slag. Een bijzondere manier om jongeren enthousiast te maken voor archeologie. We danken ook Erfgoed Voorkempen voor de samenwerking.”

Het provinciale erfgoedbeleid gaat bovendien veel verder dan dat. De vijf provincies bezitten en bieden uitgebreide expertise en kennis rond bouwkundig, archeologisch en landschappelijk erfgoed.

Daarnaast zijn ze trekkers van het Vlaamse netwerk van onroerenderfgoeddepots, o.a. door inhoudelijke, logistieke of financiële ondersteuning. En met hun Monumentenwachten informeren en sensibiliseren zij erfgoedhouders over het onderhoud van hun erfgoed. Zo vermijden eigenaars en beheerders niet alleen grote kosten, maar houden ze ook waardevol erfgoed in goede staat.

Elke provincie vult dit aanbod verder aan op basis van de specifieke noden op haar grondgebied. Op de verschillende provinciale websites lees je er meer over.