Skip to main content
FilePdf

Splinternieuw erfgoeddepot ingehuldigd

15 november 2021  | Afgelopen maandag 15 november bracht minister Diependaele, bevoegd voor Onroerend Erfgoed, een werkbezoek aan het nieuwe Provinciaal Archeologisch Depot van de provincie Antwerpen, dat van de Boomgaardstraat naar de Noordersingel verhuisd is. Tegelijk met de inhuldiging van het nieuwe depot door minister Diependaele en gedeputeerde Luk Lemmens, werd ook de nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse Overheid en de provincie Antwerpen ondertekend. Hierdoor wordt de erkenning sedert 2015 van het Provinciaal Archeologisch Depot als onroerend erfgoeddepot verlengd. Het depot bevat archeologische vondsten van 46 steden en gemeenten in de provincie.

Het depot biedt een duurzame oplossing voor de wettelijk verplichte bewaring, beheer en ontsluiting van ensembles afkomstig van archeologisch onderzoek, zoals archiefstukken, vondsten en monsters. Het werkingsgebied omvat 46 gemeenten en steden in onze provincie. Provincie Antwerpen coördineert daarenboven het overleg met de andere erkende onroerend erfgoeddepots in de provincie, namelijk Antwerpen, Mechelen en Noorderkempen. Hierdoor is een duurzame bewaarplaats voor vondsten uit alle gemeenten van de provincie verzekerd.

Nieuwe samenwerkingsovereenkomst ondertekend

Voor de periode 2016-2021 werd een samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse Overheid ondertekend en een jaarlijkse subsidie voorzien. Inmiddels is een nieuwe subsidieaanvraag 2022-2027 bij het agentschap Onroerend Erfgoed ingediend en aanvaard. Met de vernieuwde samenwerkingsovereenkomst 2022-2027 is de erkenning van het erfgoeddepot bestendigd.

“Onroerend erfgoeddepots zijn bewaarplaatsen voor archeologische vondsten en onderdelen van beschermd erfgoed. Deze depots zorgen voor een optimale bewaring van archeologische ensembles. De depots hebben ook aandacht voor educatie en publiekswerking. Zo zorgen ze voor een breed draagvlak voor archeologie in Vlaanderen. Hun werking is belangrijk en daarom ben ik ook tevreden dat we de samenwerking met dit depot net verlengd hebben tot 2027, Vlaanderen draagt hier op jaarbasis 80.000 euro aan bij”, aldus minister Matthias Diependaele, Vlaams minister van Onroerend Erfgoed.

Luk Lemmens, gedeputeerde voor Erfgoed, licht toe: “In de afgelopen periode heeft het depot sterk ingezet op professionalisering. De locatie in de Boomgaardstraat begon krap te worden. Aangezien de provincie Antwerpen volop de kaart van dit aspect van archeologische erfgoedzorg trekt, investeerden we in de inrichting van een nieuwe locatie die ruimschoots voldoet aan het voor erfgoeddepots geldende Plan van Eisen. Vandaag is bijna letterlijk de laatste verhuisdoos in de rekken gezet. Onze medewerkers brengen nu verder de ‘inhuizing’ op punt. Ik kan al wel verklappen dat we in het voorjaar van 2022 een opening organiseren voor de sector én dat we op de Archeologiedagen einde mei ook het grote publiek de kans geven onze werking beter te leren kennen.”