Skip to main content
FilePdf

Vlaams-Brabant en Antwerpen maken nulenergiewoningen haalbaar met Housing 4.0 Energy

4 april 2022 | Hoe maak je nulenergiewoningen haalbaar voor iedereen? De provincies Vlaams-Brabant en Antwerpen (Kamp C) zoeken dit samen met 7 internationale partners uit in het Interreg Noordwest-Europa project 'Housing 4.0 Energy'. Het project ging van start in 2018 en gaat dit jaar de laatste fase in.

Het aanbod van kleine betaalbare lage-energiewoningen is ontoereikend in Noordwest-Europa. Technieken en bouwpraktijk houden vaak geen rekening met de financiële draagkracht van de bewoners. Daarom onderzoeken de provincies hoe je kleinschalige woningen kan bouwen die energieneutraal en toch betaalbaar zijn.

Samen met partners uit Nederland, Duitsland, Ierland en het Verenigd Koninkrijk onderzoeken de provincie Vlaams-Brabant en Kamp C (het Centrum voor Duurzaamheid en Innovatie van de provincie Antwerpen) de mogelijkheden van innovatieve technieken en materialen om CO2-neutraal te bouwen. Dat betekent dat er werk wordt gemaakt van het ontwerp, de bouw en het uittesten van verschillende kleine (bijna) nul-energie en CO2-arme woonunits. In Vlaams-Brabant werden zo zes kleinschalige modelwoningen gebouwd op een voormalige camping in Huldenberg. De woningen zullen verhuurd worden door een sociaal verhuurkantoor.

Daarnaast wordt een open source digitaal bouwplatform ontwikkeld dat toelaat het ontwerp van een woning, de productie van duurzame bouwelementen én de eigenlijke constructie perfect op elkaar af te stemmen. Voor elke keuze die de ontwerper maakt, geeft het platform aan wat de gevolgen zijn voor de kosten, de uitstoot van broeikasgassen en het bouwproces van de kleinschalige woning. Door de (re)productie van de verschillende modellen via het open source digitaal platform kunnen de ontworpen woningen in de toekomst bovendien goedkoper zijn dan een traditioneel gebouwde kleine woning.

Het Interreg North-West Europe project heeft een totaalbudget van € 4.181.209,50. 50% van de uitgaven worden gesubsidieerd door Europa, oftewel 2.090.604,75 euro. De provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant dragen respectievelijk 35.201,27 euro en 196.752,05 euro bij. De provincie Vlaams-Brabant treedt op als lead partner van het internationale project.

Momenteel wordt er volop werk gemaakt van een monitoringrapport van de CO2 en energieprestaties van de pilootwoningen, andere evaluaties en een bevraging in drie landelijke gemeenten naar het opschaalpotentieel van dit soort woonprojecten.

Het project loopt nog tot augustus 2022. Op 23-24 mei vindt het eindcongres van Housing 4.0 Energy plaats in Almere (Nederland).

Lees meer over het project op de website van Kamp C of de website van Interreg.