Skip to main content
FilePdf

Vlaamse cleantechbedrijven makkelijker naar China dankzij Vlaamse provincies

Een nieuw project van de provincies Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant maakt het voor Vlaamse cleantechbedrijven gemakkelijker om het economisch potentieel van de Chinese markt te ontdekken. Een eerste actie vond plaats begin februari. Tijdens een sectorevent deelden bedrijven die al actief zijn in China hun ervaringen met geïnteresseerde bedrijven. De geïnteresseerde bedrijven konden er bij een expertenpanel ook hun activiteiten aftoetsen aan de Chinese markt.

Bron: Provincie Antwerpen

 

Waarom cleantechbedrijven?

Veel Vlaamse cleantechbedrijven (clean technology is een verzamelnaam voor vormen van technologie die bijdragen aan een schoner milieu en/of zorgen voor energiebesparing) zijn jonge, kleine, maar wel zeer innovatieve bedrijven. Door internationalisering te stimuleren en te ondersteunen, kunnen ze hun innovaties breder uitdragen en versterken ze bovendien samen Vlaanderen als innovatieve regio.

Waarom China?

De laatste 30 jaar kent China een grote mate van verstedelijking, zodat er snel geschakeld moet worden om kwaliteitsvolle levensomstandigheden te creëren voor de bevolking. Er wordt zwaar geïnvesteerd in onder meer afvalverwerking, drinkwatervoorziening, waterzuivering, energie- en warmteproductie. Stuk voor stuk domeinen waarin onze Vlaamse expertise een verschil kan betekenen.

De Made in China 2025-strategie van de Chinese overheid maakt bovendien een prioriteit van de transitie naar een groenere en meer energie-efficiënte economie. Hét moment dus voor buitenlandse bedrijven om in partnerschap met lokale Chinese actoren grootse projecten op te zetten.

Voor veel kmo's is China echter nog onbekend en een moeilijk te betreden terrein.

Cleantech

Vlaamse provincies en het I²PCC-project

Alle Vlaamse provincies hebben een (vaak jarenlang) partnerschap met een zusterregio in China, waarbij de nadruk ligt op economische samenwerkingn: Chengdu, Chongqing, Guangdong, Hebei en Shaanxi (klik hier voor een kaartje). Het nieuwe Interprovinciaal Internationaliseringsproject China Cleantecht (I²PCC) bouwt verder op deze partnerschappen, zodat er voor Vlaamse cleantechbedrijven een interessant netwerk ontstaat.

Concreet organiseren de partners binnen I²PCC een traject van informatiesessies en gerichte bezoeken van Chinese delegaties aan onze Vlaamse cleantechsector. Er staat ook een bedrijfsmissie naar de verschillende partnerregio's in China op de agenda. Na afloop van de bedrijfsmissie worden de voornaamste resultaten gedeeld met de volledige Vlaamse cleantechsector tijdens een slotseminarie.

Een eerste sessie vond plaats op 5 februari 2019 in Brussel. Een honderdtal afgevaardigden van bedrijven woonde het sectorevent bij. Ze kregen er niet alleen info, maar ook de unieke kans om hun bedrijfsactiviteit te toetsen aan de Chinese markt bij een panel van experten.

Het bedrijf EMTI, producent en verdeler van plantaardige bodemverbeteraars, deelde zijn ervaring met de Chinese markt tijdens het event met de aanwezige bedrijven: "Change is the only consistency in China. Het land ontwikkelt zich snel, het is nu het moment om hier de nodige tijd en moeite in te steken voor overheid en bedrijven."

 

5 veelzijdige regio's in China

Antwerps gedeputeerde Ludwig Caluwé, bevoegd voor economie, innovatie en internationale samenwerking en voorzitter van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Antwerpen over de samenwerking van de provincie Antwerpen met Shaanxi: "In 1985 ging de provincie Antwerpen een samenwerking aan met de provincie Shaanxi. Sindsdien hebben we onafgebroken geïnvesteerd in wederzijdse kennis en uitwisseling via culturele educatieve activiteiten én in de ontwikkeling van onze economische speerpuntsectoren. In deze regio start de zijderoute. Ze beschikt bovendien over de meest veelzijdige energievoorraad van China. Maar dat zorgt ook voor heel wat uitdagingen op het vlak van vervuiling. Ik ben ervan overtuigd at onze bedrijven hier een antwoord op kunnen bieden."

De POM Antwerpen werkt ook samen met Chongqing: "Chongqing is met 32 miljoen inwoners de grootste stadsprovincie van China en behoort met een economische groei van 9,3% in 2017 tot de snelste groeiers van het land. De stad ligt aan de Yangtze, de langste rivier van Azië en wereldwijde één van de meest drukbevaren waterwegen. De stroomafwaarts gelegen Three Gorges Dam dwingt Chongqing om te focussen om waterzuivering. Daarnaast vormen de afvalstromen uit veeteelt, industrie (zware metalen en chemicaliën) en huishoudens een grote uitdaging op het vlak van grondvervuiling".

Oost-Vlaams gedeputeerde Kurt Moens, bevoegd voor economie en voorzitter van de POM Oost-Vlaanderen: "De provincie Oost-Vlaanderen werkt al meer dan 25 jaar samen met de Chinese provincie Hebei, die in het Noord-Oosten van China strategisch gelegen is rond hoofdstad Beijing en havenstad Tianjin alsook thuisbasis is van het nieuwe Xiong'an stadsgewest. De economie van Hebei wordt gekenmerkt door een geschiedenis van zware industrie en dit biedt vandaag opportuniteiten voor internationale spelers in innovatieve en cleantech oplossingen."

Tom Dehaene, gedeputeerde provincie Vlaams-Brabant, bevoegd voor o.a. internationalisering: "Sinds 2011 is Vlaams-Brabant verzusterd met de innovatieve Chinese miljoenenstad Chengdu. Dit partnerschap biedt een bevoorrechte toegang tot China en leidt tot uitwisseling en samenwerking. De provincie werkt samen met smart city Chengdu p vijf thema's: buitenlandse investeringen, de vijf clusters van Smart Hub Vlaams-Brabant (health, logistics, food, cleantech & creativity) people-to-people uitwisseling, erfgoed en partnerschappen met lokale besturen."

Limburgs gedeputeerde Tom Vandeput, bevoegd voor economie en voorzitter van de POM Limburg: "De provincie Guangdong, waarmee de provincie Limburg sinds 2015 verzusterd is, is één van de snelst groeiende en economisch sterkste provincies van China. De provincie grenst aan Macau en Hong Kong en telt twee van de tien grootste havens ter wereld. Ook is de provincie verantwoordelijk voor 29% van de uitvoer van China naar de rest van de wereld. Net zoals Limburg kende Guangdong een transitie van een industriële naar een innovatiegedreven economie waarbij de focus ligt op de toekomstgerichte sectoren zoals life sciences, clean technology en logistiek om de arbeidsontwikkeling verder te stimuleren."

I²PCC

Andere projectpartners

Naast de 4 provincies en POM Antwerpen zijn ook Flanders Investment & Trade (FIT) en Cleantech Flanders partner in dit project.

Michèle Surinx van FIT: "De Chinese markt betreden vraagt langetermijninspanningen en -visie. Vooraleer je op positieve resultaten kan rekenen, moet je heel wat stappen doorlopen: een werkbaar businessmodel opzetten, een kritische massa opbouwen, je merknaam uitbouwen, de snel wijzigende regelgeving onder de knie krijgen, je lokaal team trainen, de juiste partners vinden, inzicht krijgen in de snel evoluerende markt en het ontwikkelen van 'China-ervaring'. Om dit goed te doen, moet je op voorhand goed je huiswerk maken. FIT helft je graag op weg."

Frans Snijkers van Cleantech Flanders: "Het I²PCC-project biedt Vlaamse bedrijven een uitstekende gelegenheid om zich te positioneren op de sterk groeiende Chinese markt voor Cleantech-oplossingen. In de wetenschap dat innovatie en Cleantech het economische weefsel van een regio kunnen versterken, ondersteunt Cleantech Flanders voluit de ambities van het project de komende missie naar China."

Voor de verwezenlijking van dit interprovinciale project ontvangen de projectpartners 193.198 EUR financiële steun EFRO-middelen. Daarmee wordt 40% van de projectkost gedekt. De overige 60% wordt ingebracht door de provincies, de POM Antwerpen en de POM Limburg.