Skip to main content
FilePdf

Werken aan overstromingszone Tivoli die Wellen extra moet beschermen tegen wateroverlast gestart!

24 april 2020 |  De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en provincie Limburg realiseren een overstromingszone op de Kleine Herk in Borgloon. De werken zijn onlangs gestart en nemen zo’n 125 werkdagen in beslag. De overstromingszone kan 16,7 miljoen liter water bufferen.

De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en provincie Limburg realiseren een overstromingszone op de Kleine Herk in Borgloon. De werken zijn onlangs gestart en nemen zo’n 125 werkdagen in beslag. De overstromingszone kan 16,7 miljoen liter water bufferen.

 De overstromingszone ligt achter de industriezone “Tivoli”, in de buurt van het stationsplein en de oude stroopfabriek. Dankzij de combinatie van de verschillende wachtbekkens in het gebied, wordt de wateroverlast er op ruimere schaal aangepakt. Het hele gebied dat zich stroomafwaarts van Tivoli situeert, heeft baat bij de werken. De overstromingszone zal dus ook het lagergelegen Wellen extra beschermen tegen wateroverlast bij hevige regen.

 De werken

Midden maart startte de aannemer met de werken aan de overstromingszone. Eerst wordt de dijk aangelegd. Daarna volgen de meer technische werken, zoals een betonnen stuwconstructie. De overstromingszone kadert binnen de ruilverkaveling “Jesseren”. De benodigde gronden werden immers via die ruilverkaveling voorbehouden.

 Unieke samenwerking

De overstromingszone komt tot stand dankzij een unieke samenwerking tussen projectpartners. Zo coördineert de VLM de werken en zal de provincie Limburg het beheer van de overstromingszone voor haar rekening nemen, aangezien de buffering wordt voorzien op een provinciale waterloop. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), Aquafin en de stad Borgloon springen financieel bij in de aanleg van de overstromingszone.

 De drie partners hebben in de omgeving immers wegen- en rioleringswerken uitgevoerd. Voor de verhardingen die daaruit voortvloeien, moet in principe een hemelwaterbuffering voorzien worden. Echter, lokale waterbuffers lossen enkel lokale problemen op. Door deze kleinere waterbuffers te integreren in één grote overstromingszone, wordt de overstromingsproblematiek in een groter kader aangepakt.

“Deze overstromingszone is dus een mooi voorbeeld van een grensoverschrijdende samenwerking tussen verschillende overheidsdiensten”, zegt gedeputeerde voor Water, Bert Lambrechts.

“Als provinciebestuur stelden we voor om één grote overstromingszone in te richten. Die kan dan voorzien in een oplossing voor zowel de wateroverlastproblematiek als de verplichte hemelwaterbuffering. We zijn heel tevreden dat de partners meegestapt zijn in dit initiatief. Samen realiseren we nu een overstromingszone die 16,7 miljoen liter water kan bufferen.”

 De kosten

De VLM draagt de algemene kosten in het kader van het ruilverkavelingsproject. Het prijskaartje van de overstromingszone komt neer op 503.765,27 euro. De provincie Limburg staat in voor bijna driekwart (74,40 %) van die kosten. De andere partners voorzien in de kosten voor het eigen projectaandeel (14,16 % voor Aquafin, 6,94 % voor AWV en 4,5 % voor de gemeente Borgloon).

 

“Als provinciebestuur blijven we investeren in de aanleg van dergelijke overstromingszones. Ruimte voor water is enorm belangrijk, en de toenemende grondverhardingen en neerslagextremen als gevolg van de klimaatverandering doen die vraag enkel maar luider klinken”, aldus gedeputeerde Lambrechts.