Skip to main content
FilePdf

VVP Memorandum Vlaamse Regering

‘Geen C4 wel een A4. Samen één overheid’

Op de zitting van de Algemene Vergadering van de VVP van 9 november 2018 werd het VVP memorandum besproken en goedgekeurd.

  VVP Memorandum EU

  Naar aanleiding van de Vlaamse- en Europese verkiezingen van 2019 ijveren de Vlaamse provinciebesturen voor bestuurlijke rust en stabiliteit, herwaardering van de bestuurlijke hoofdstructuur en interbestuurlijk overleg en samenwerking om het transversaal beleid te op

  Homepage

  Blocks
  Bokrijk

  De provinciebesturen zijn klaar om in bestuurlijk partnerschap het Vlaanderen van de toekomst vorm te geven

  AfspelenVideo

  Provincie Vlaams-Brabant

  Je kan nu solliciteren voor de volgende functies bij de provincie Vlaams-Brabant: 

  Transversale dimensie

  De provinciebesturen onderscheiden zich vaak van andere bestuursniveaus door hun brede blik én de sectoroverschrijdende samenwerking tussen hun diensten. Voor de provinciebesturen is de methodiek van de gebiedsgerichte werking dan ook een paradepaardje: een concreet regiospecifiek en complex probleem oplossen via een op maat ontwikkeld beleid.

  Ontwikkeling

  De Vlaamse provinciebesturen vervullen een belangrijke rol in het EU-beleidsveld. Zo kunnen zij de nodige expertise aan de leggen zowel op vlak van projectacquisitie als technische aspecten van de EUropese subsidiedossiers. Deze expertise vertaalt zich daarnaast in het medebeheer en opvolging van de verschillende programma's. Tot slot vervult het provinciaal EU-beleid een belangrijke democratische taak door de kloof tussen de EU en de burger te dichten.   

  Contact

  Kom je tot bij ons?

  De kantoren van de VVP zijn het makkelijkst bereikbaar via het openbaar vervoer. Vanaf het station Brussel Noord is het een tiental minuten wandelen, via de Koning Albert II laan tot aan het Boudewijngebouw van de Vlaamse Overheid. Ga vervolgens naar rechts, de Boudewijnlaan in. De VVP is ongeveer 500 m verder aan uw rechterkant. De halte “IJzer” van het Brusselse metronet ligt vlak voor de deur.