Skip to main content
FilePdf

VVP Memorandum EU

Naar aanleiding van de Vlaamse- en Europese verkiezingen van 2019 ijveren de Vlaamse provinciebesturen voor bestuurlijke rust en stabiliteit, herwaardering van de bestuurlijke hoofdstructuur en interbestuurlijk overleg en samenwerking om het transversaal beleid te op

Homepage

Blocks
zwaantje

Ontdek het DNA van het provinciaal bestuursniveau onder Ambitienota 2.0

AfspelenVideo

Provincie Vlaams-Brabant

Je kan nu solliciteren voor de volgende functies bij de provincie Vlaams-Brabant: 

Transversale dimensie

De provinciebesturen onderscheiden zich vaak van andere bestuursniveaus door hun brede blik én de sectoroverschrijdende samenwerking tussen hun diensten. Voor de provinciebesturen is de methodiek van de gebiedsgerichte werking dan ook een paradepaardje: een concreet regiospecifiek en complex probleem oplossen via een op maat ontwikkeld beleid.

Ontwikkeling

De Vlaamse provinciebesturen vervullen een belangrijke rol in het EU-beleidsveld. Zo kunnen zij de nodige expertise aan de dag leggen zowel op vlak van projectacquisitie als technische aspecten van de Europese subsidiedossiers. Deze expertise vertaalt zich ook in het medebeheer en opvolging van de verschillende programma's. Tot slot vervult het provinciaal EU-beleid een belangrijke democratische taak door de kloof tussen de EU en de burger te dichten.