Skip to main content
FilePdf

Ruimte & omgeving

Ruimtelijke planning behoort tot de hoofdtaak van de provinciebesturen. Zij voeren een eigen bovenlokaal en streekgericht ruimtelijk beleid. De provincies gebruiken hun ervaring als een verantwoordelijk en gelegitimeerd bestuur bij de concrete toepassing en toezicht op het (omgevings)vergunningenbeleid

Op het gebied van Integraal  Waterbeleid spelen zij een sleutelrol. De 5 provinciebesturen beheren maar liefst 9000 km aan waterlopen en financieren  nog eens het beheer van 3000 km waterlopen in polders en wateringen.

Tevens verlenen de provinciebesturen door hun streekkennis en expertise een waardevolle inbreng op het vlak van het bovenlokaal Milieu- en Natuurbeleid. De provincies zijn bovendien al jaren een sterke actor in het Klimaat- en Energieverhaal. Dit gebeurt samen met diverse partners, zoals gemeenten, middenveldorganisaties, netbeheerders of sectororganisaties.

Ook Mobiliteit heeft hier zijn plek. Integrale mobiliteitsvisies opmaken of beslissingen nemen in verband met het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk kan dan ook niet zonder rekening te houden met Ruimtelijke Planning, Vergunningenbeleid en/of Milieu- en Natuurbeleid.