Skip to main content
FilePdf

Overzicht publicaties

Op deze pagina vindt u een overzicht van alle relevante publicaties op deze website. 

Samenstelling VVP-Raad van Bestuur 2019 - 2025

 • Ondersteunend
Download

VVP-Staf

 • Ondersteunend
Download

VVP-Staf

 • Ondersteunend
Download

Samenstelling VVP-Bureau 2019-2022

 • Ondersteunend
Download

Goedgekeurd jaarverslag 2020

 • Ondersteunend
Download

Overzichtslijst Beleidscommissies en ambtelijke commissies, college van provinciegriffiers, college van financieel beheerders, SDG-commissie

 • Ondersteunend
Download

Overzichtslijst Beleidscommissies en ambtelijke commissies, college van provinciegriffiers, college van financieel beheerders

Download

Overzichtslijst Beleidscommissies en ambtelijke commissies, college van provinciegriffiers, college van financieel beheerders, SDG-commissie

 • Ondersteunend
Download

In deze handreiking worden voorstellen geformuleerd waar volgens ons de lokale besturen een heel belangrijke rol kunnen spelen bij de geleidelijke heropstart de volgende weken en maanden.

 • Ondersteunend
Download

Exitstrategie - België - 18 mei

 • Wetgeving
Download

Ministerieel besluit tot verlenging van een aantal maatregelen met betrekking tot digitale participatie, vermeld in twee besluiten tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft omgevingsvergunningen en ruimtelijke planning

 • Wetgeving
Download

Jaarverslag 2019

 • Ondersteunend
Download