Skip to main content
FilePdf

Overzicht publicaties

Op deze pagina vindt u een overzicht van alle relevante publicaties op deze website. 

Download

Beleidsnota Landbouw en Visserij 2019-2024

Download

Beleidsnota platteland provincie Antwerpen 2020-2024

Download

Samenstelling VVP-Raad van Bestuur 2019 - 2025

  • Ondersteunend
Download

VVP-Staf

  • Ondersteunend
Download

VVP-Staf

  • Ondersteunend
Download

Samenstelling VVP-Bureau 2019-2022

  • Ondersteunend
Download

Goedgekeurd jaarverslag 2020

  • Ondersteunend
Download

Overzichtslijst Beleidscommissies en ambtelijke commissies, college van provinciegriffiers, college van financieel beheerders, SDG-commissie

  • Ondersteunend
Download

Overzichtslijst Beleidscommissies en ambtelijke commissies, college van provinciegriffiers, college van financieel beheerders

Download

Overzichtslijst Beleidscommissies en ambtelijke commissies, college van provinciegriffiers, college van financieel beheerders, SDG-commissie

  • Ondersteunend
Download

In deze handreiking worden voorstellen geformuleerd waar volgens ons de lokale besturen een heel belangrijke rol kunnen spelen bij de geleidelijke heropstart de volgende weken en maanden.

  • Ondersteunend
Download