Skip to main content
FilePdf

Overzicht publicaties

Op deze pagina vindt u een overzicht van alle relevante publicaties op deze website. 

Goedgekeurd jaarverslag 2020

 • Ondersteunend
Download

Overzichtslijst Beleidscommissies en ambtelijke commissies, college van provinciegriffiers, college van financieel beheerders, SDG-commissie

 • Ondersteunend
Download

Overzichtslijst Beleidscommissies en ambtelijke commissies, college van provinciegriffiers, college van financieel beheerders, SDG-commissie

 • Ondersteunend
Download

In deze handreiking worden voorstellen geformuleerd waar volgens ons de lokale besturen een heel belangrijke rol kunnen spelen bij de geleidelijke heropstart de volgende weken en maanden.

 • Ondersteunend
Download

Exitstrategie - België - 18 mei

 • Wetgeving
Download

Ministerieel besluit tot verlenging van een aantal maatregelen met betrekking tot digitale participatie, vermeld in twee besluiten tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft omgevingsvergunningen en ruimtelijke planning

 • Wetgeving
Download

Jaarverslag 2019

 • Ondersteunend
Download

Belgische exitstrategie

 • Ondersteunend
Download

30 maart 2020 | Besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van de proceduretermijnen die gelden voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen en het Handhavingscollege in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid

 • Wetgeving
Download

Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft ruimtelijke planning, complexe projecten, plan-milieueffectrapportage en leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten

 • Wetgeving
Download

Noodbesluit ruimtelijke planning, complexe projecten, plan-m.e.r. en leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten

 • Wetgeving
Download

Besluit van de Vlaamse Regering tot remediëring van termijnen en procedurele verplichtingen tijdens een civiele noodsituatie binnen het beleidsveld Onroerend Erfgoed

 • Wetgeving
Download