Skip to main content
FilePdf

Overzicht publicaties

Op deze pagina vindt u een overzicht van alle relevante publicaties op deze website. 

Nota: Besluit van de Vlaamse Regering tot remediëring van termijnen en procedurele verplichtingen tijdens een civiele noodsituatie binnen het beleidsveld Onroerend Erfgoed

Download

Nota: Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de proceduretermijnen die gelden voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen en het Handhavingscollege

  • Wetgeving
Download

30 maart 2020 | Besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van de proceduretermijnen die gelden voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen en het Handhavingscollege in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid

  • Wetgeving
Download

Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft ruimtelijke planning, complexe projecten, plan-milieueffectrapportage en leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten

  • Wetgeving
Download

Noodbesluit ruimtelijke planning, complexe projecten, plan-m.e.r. en leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten

  • Wetgeving
Download

Besluit van de Vlaamse Regering tot remediëring van termijnen en procedurele verplichtingen tijdens een civiele noodsituatie binnen het beleidsveld Onroerend Erfgoed

  • Wetgeving
Download

Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de proceduretermijnen die gelden voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen en het Handhavingscollege

  • Wetgeving
Download

Nota van de Vlaamse Regering aangaande het besluit tot aanpassing van de proceduretermijnen die gelden voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen en het Handhavingscollege in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid

  • Wetgeving
Download

24 maart 2020 | Het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020.

  • Wetgeving
Download

Nota:Het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie inzake de Omgevingsvergunning

  • Wetgeving
Download

2BIS_Vaststelling van de civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid

  • Wetgeving
Download

Download