Skip to main content
FilePdf
zwaantje

Ontdek het DNA van het provinciaal bestuursniveau onder Ambitienota 2.0

AfspelenVideo
Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief

Actueel

Klimaat

Provincie West-Vlaanderen investeert verder in CO2- besparing bij lokale partners

20 juni 2019 | Voor de derde keer ondersteunt de Provincie West-Vlaanderen lokale klimaatprojecten die zich richten op CO2-besparing.

'Toerisme voor Autisme' in de Provincie Antwerpen krijgt dit najaar een logiesluik

Toerisme Provincie Antwerpen start met de screening van logies op hun autismevriendelijk onthaal. TPA gaat er immers vanuit dat ook kinderen en volwassen met een autismespectrumstoornis recht hebben op een ontspannende dichtbijvakantie.

Nieuwe wetgeving onbevaarbare waterlopen

27 juni 2019 | De Vlaamse Regering heeft op 26 april 2019 het Verzameldecreet Omgeving bekrachtigd en afgekondigd (decreet houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw).