Over ons

Over ons

De Vereniging van de Vlaamse Provincies (VVP) is de belangenbehartiger van het provinciaal bestuursniveau bij andere overheden, middenveld en stakeholders. Daarnaast dient de VVP als kenniscentrum en platform voor samenwerking tussen de vijf Vlaamse provincies. In 1991 ontstond onze vzw als aparte organisatie uit de in 1973 opgerichte Vereniging van Belgische Provincies. Als spreekbuis komen we steeds op voor het gezamenlijk belang en standpunt van de vijf Vlaamse provincies.
We zijn een gemotiveerd team van zes medewerkers dat intensief samenwerkt met de verschillende gedeputeerden, provinciale experten en de verschillende stakeholders om de provincies maximaal de kans te geven om beleid te voeren ten voordele van het algemeen belang.

Onze missie

Onze missie is het opkomen voor de provinciale belangen op de verschillende beleidsfora en het bevorderen van samenwerking en co├Ârdinatie tussen de verschillende Vlaamse provincies. We streven ernaar om een positieve bijdrage te leveren aan het welzijn van lokale besturen, ondernemingen, verenigingen en burgers en om duurzame ontwikkeling doorheen de verschillende provinciale beleidsdomeinen te ondersteunen. Samen werken we aan de ontwikkeling en welvaart van onze regio.

Wat we doen

  • Belangenbehartiging: We vertegenwoordigen de provincies in contacten met andere overheden, middenveld en stakeholders, om ervoor te zorgen dat hun stem wordt gehoord.
  • Samenwerking: We faciliteren een platform waar provincies samenwerken aan gedeelde doelen en uitdagingen.
  • Kennisdeling: We bevorderen de uitwisseling van kennis en beste praktijken tussen de provincies, om gezamenlijk te leren en te groeien.

Onze Medewerkers

Anton De Ryckere

Algemeen directeur
[email protected]
0476 77 50 57

Brent Roobaert

Beleidsadviseur milieu, natuur, klimaat en energie, integraal waterbeleid, ruimtelijke planning, omgevingsvergunning en handhaving
[email protected]
0472 24 61 78

Vicky De Backer

Beleidsadviseur erfgoed, SDG's en mondiaal beleid, gebiedsgerichte werking en Europa
[email protected]
0476 23 71 59

Ewoud De Tollenaere

Beleidsadviseur economie, mobiliteit en provinciedomeinen
[email protected]
0492 85 28 34

Jesse Demuyt

Beleidsadviseur landbouw, platteland, toerisme en wonen
[email protected]
0486 50 65 30

Lieve De Schrijver

Administratief medewerker
[email protected]

0473 58 70 80