De otter is terug!

Midden vorige eeuw verdween de otter uit ons landschap door het droogleggen van moerassen, het kanaliseren van rivieren, bestrijding en watervervuiling. Maar nu is hij bezig aan een voorzichtige terugkeer in West-Europa dankzij de bescherming van de soort en een verbetering van de waterkwaliteit. De otter en zijn leefomstandigheden kent nog heel wat uitdagingen zoals vervuiling en verkeersdrukte.

Scholenwedstrijd

Iedereen kan de otter helpen door zwerfvuil te rapen. Heel wat zwerfvuil belandt immers uiteindelijk in onze rivieren en finaal in de maag van de otter. Daarom organiseren we speciaal voor lagere scholen een wedstrijd.

Jan De Haes, gedeputeerde voor milieu en natuur gaf op 29 mei het startschot voor de zwerfvuilactie met het 4de leerjaar van de Sint-Jozefschool uit Emblem.

“Alle klassen van het derde tot het zesde leerjaar uit heel Vlaanderen kunnen deelnemen aan de wedstrijd”, aldus Jan De Haes, “Zo helpen ze de Europese otter om in Vlaanderen te kunnen overleven. Jong geleerd is immers oud gedaan. We geven de jeugd zo een belangrijk signaal dat de gevolgen van hun acties groter zijn dan ze op het eerste zicht lijken.”

De provincie Antwerpen neemt het educatieve luik op zich om de Europese otter een plaats te geven in het hart en het hoofd van de mensen.

Meer info over de scholenwedstrijd:
https://wwf.be/nl/scholen/help-de-otter-win-een-radio-oorwoud-concert-op-jouw-school